Menu

Little Pascal

Little Pascal Book A, B, C i D to autorski program nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku 3-9 lat opracowany przez doświadczone nauczycielki języka angielskiego oraz nauczycielkę wychowania przedszkolnego pracujące od wielu lat w szkole Języków Obcych Pascal Connect. Niniejszy program przewidziany jest na dwie 45 min lekcje w tygodniu. Może być realizowany w całości lub częściowo. Naszym głównym założeniem jest łączenie nauki z wspaniałą zabawą. W czasie zabawy dzieci opanowują język ,,bezwiednie”, co podsumować można stwierdzeniem "They think they are playing, while we know they are learning". Nasze zajęcia są pełne komunikatywnego języka, który uaktywniany jest poprzez: gry, zabawy, piosenki, bajki, wierszyki, rymowanki, ilustracje i zabawki. Głównym bohaterem naszego kursu jest Little Pascal - mały czerwony pająk, który wraz ze swoimi przyjaciółmi z lasu przeżywa wiele ciekawych przygód, których uczestnikami są również dzieci i nauczyciel. Na lekcjach wykorzystywane są materiały w postaci gigantycznej maskotki Pascala, pacynek, kart obrazkowych, kart memo oraz licznych gier takich jak: Zgadnij kto to czy Twister.

Nauka z podręcznikiem Little Pascal gwarantuje wszechstronny rozwój małego dziecka. Zajęcia pomagają budować poczucie pewności siebie, doskonalą pamięć i koordynację ruchową. Oprócz ogromnej ilości słownictwa jakie wprowadzane jest na zajęciach oraz niezliczonych zabaw i gier służących utrwalaniu nowych słów i zwrotów w podręczniku Little Pascal można również znaleźć mnóstwo piosenek oraz krótkich rymowanek, których nagrania znajdują się na dołączonej do książki płycie CD. Nagrana ona została wspólnie z lektorami - native speakerami, pracującymi w Pascal Connect. Obcowanie z muzyką pomaga dziecku wykształcić poczucie rytmu, które z kolei bardzo ułatwia naukę obcego języka, zwłaszcza wymowę słówek i intonację. Podczas naszych zajęć dzieci słuchają piosenek, śpiewają, tańczą i bawią się.

Zestaw programu Little Pascal składa się z: podręcznika z ćwiczeniami, passwords booklet, zeszytu współpracy z rodzicami, płyty CD z nagraniami do podręcznika oraz teczki z rączką na wszystkie materiały.

Realizacja programu Little Pascal jest przewidziana na 60 godzin lekcyjnych trwających 45 min. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych lektorów i wyłącznie w języku angielskim. Lektorzy prowadzący zajęcia uczestniczą w serii szkoleń dotyczących nauczania języka angielskiego w grupach dziecięcych oraz pracy z Programem. Lekcje są regularnie hospitowane i omawiane z autorkami programu. Jednym z zasadniczych warunków realizacji programu jest również mała liczebność grup: 7-8 dzieci. Dzięki ograniczonej liczbie osób w grupie, wzrastają efekty zarówno dydaktyczne jak i wychowawcze, w większym stopniu możliwe jest zastosowanie indywidualnego podejścia do każdego dziecka. Poza tym bliższy jest również wzajemny kontakt dzieci oraz kontakt nauczyciela z uczniami, co korzystnie wpływa na utrzymanie dyscypliny. Ważnym aspektem Programu jest kontakt lektora z rodzicami, którzy mogą uczestniczyć w lekcji pokazowej pod koniec kursu, lekcjach otwartych na początku kursu, korzystać z Dziennika on-line, otrzymywać regularne comiesięczne oraz semestralne raporty z postępów w nauce ich dziecka lub otrzymywać ustne informacje od lektora na temat przerobionego materiału bezpośrednio po zajęciach. W czasie zajęć lektor wykorzystuje Little Pascal Book A Resource Pack składający się z olbrzymiej maskotki Pascala oraz mniejszej pacynki, gier, zabawek, obrazków (flashcards oraz gier memo do każdego rozdziału), rekwizytów niezbędnych do przeprowadzenia gier z podręcznika, takich jak: worek z ubraniami, mikrofon, klapki na muchy itp.

Jaki jest program Little Pascal?