Menu

Matura z Pascalem

Kursy przygotowujące do matury skierowane są do tegorocznych maturzystów, którzy zdawać będą egzaminy pisemne oraz ustne na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Podczas zajęć maturzyści będą mogli usystematyzować swoją dotychczasową wiedzę i uzupełnić jej braki, by pomyślnie zaliczyć wszystkie egzaminy. Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu po 2h lekcyjne (1x tyg po 2h lekcyjne).
Oferujemy również kursy przygotowujące do Matury z języka angielskiego dla klas dwujęzycznych. Naszym celem jest sprawne i szybkie przygotowanie uczniów klas dwujęzycznych do egzaminu maturalnego. Zajęcia prowadzone są zgodnie z wymogami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Ze względu na fakt, iż znajduje się w Polsce tylko około 100 szkół kształcących uczniów w klasach dwujęzycznych, żadne z wydawnictw nie zdecydowało się na wydanie materiałów ułatwiających przygotowanie się do tego typu egzaminu i na rynku nie można znaleźć żadnych repetytoriów czy też testów maturalnych ułatwiających naukę absolwentom tych klas. Szkoła Języków Obcych PASCAL CONNECT korzystając z doświadczenia z poprzednich lat opracowała zestaw materiałów kursowych wspomagających uczniów w przygotowywaniu się do tego egzaminu. Możemy również poszczycić się doskonałą zdawalnością naszych poprzednich słuchaczy.