Menu

Intensywne

Kursy te skierowane są dla różnych grup wiekowych (od 4 klasy szkoły podstawowej, szkołę średnią oraz dla dorosłych) i rozwijają wszystkie sprawności językowe: słuchania, pisania, czytania oraz przede wszystkim mówienia. Duży wybór poziomów umożliwia odpowiedni dobór grupy na podstawie rozmowy wstępnej. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu (2 x 2h lekcyjne). Możliwe jest dzięki temu trwałe opanowanie materiału przewidzianego na danym poziome.