Pascal - angielski wodzisław,gorzyce,mszana,połomia,czyżowice, korepetycje


Kurs języka angielskiego

Proponujemy Państwu kursy intensywne odbywające się dwa razy w tygodniu po 2h lekcyjne (trwające od października do czerwca) kursy maturalne, przygotowujące zarówno do matury na poziomie podstawowym, rozszerzonym jak i do matury dla klas dwujęzycznych ( o tej samej częstotliwości trwające od października do maja) oraz kursy dla dzieci Little i Junior Pascal odbywające się 2 x tyg po 45min lub kursy regularne dla dorosłych – 1x tyg po 2h lekcyjne oraz zajęcia indywidualne.


Kursy intensywne

Kursy te skierowane są dla różnych grup wiekowych (od 4 klasy szkoły podstawowej, poprzez gimnazjum i szkołę średnią) i rozwijają wszystkie sprawności językowe: słuchania, pisania, czytania oraz przede wszystkim mówienia. Duży wybór poziomów umożliwia odpowiedni dobór grupy na podstawie testu diagnozującego i rozmowy wstępnej. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. (2 x 1,5h). Możliwe jest dzięki temu trwałe opanowanie materiału przewidzianego na danym poziome.


Kursy regularne (z naciskiem na konwersację)

Kursy te skierowane są przede wszystkim dla dorosłych, którzy pragną nauczyć się języka angielskiego jednak nie dysponują taką ilością czasu by móc uczestniczyć w kursach intensywnych. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 2h lekcyjne w grupach min 6 osobowych. Możliwe jest również uczestniczenie w kursie w grupach 2, 3, 4 lub 5 osobowych. Cena kursu nie ulega wtedy zmianie, zmniejszona zostaje natomiast ilość zajęć (patrz cennik) tak więc zajęcia odbywają się np. 3 razy w miesiącu. Przy grupach zawierających mniej niż 6 osób jest możliwe dostosowanie terminu poszczególnych zajęć do klientów.


Little Pascal

To specjalny kurs dla przedszkolaków. Dzieci posiadają naturalny talent uczenia się języków obcych, który rozwijany i wspomagany odpowiednimi metodami i materiałami dydaktycznymi oraz odpowiednim podejściem lektora jest gwarancją pełnego sukcesu w procesie uczenia się języków obcych. Połączenie zabawy z ciągła praktyką i ćwiczeniami motywują dziecko do nauki. Tylko dzięki temu możemy mieć pewność, iż dziecko nauczy się języka obcego. Specjalny zestaw ćwiczeń na każdym poziomie pozwala na płynne przejście wszystkich etapów nauki: od oswojenia z dźwiękami języka po jego aktywne użycie. Zajęcia odbywają się w specjalnie do tego celu przystosowanych salach 2 razy w tygodniu po 45 minut.


Junior Pascal

To kurs dla dzieci klas I, II i III szkoły podstawowej. Ponieważ rozwój dzieci w wieku od 7 do 9 lat jest bardzo dynamiczny bardzo ważne jest by uczyły się one w gronie rówieśników, będących na tym samym poziomie znajomości języka obcego. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 45 minut. Mniejsza częstotliwość oraz odpowiednio dobrana tematyka zajęć pozwala dzieciom w pełni wykorzystać czas spędzony w szkole i uczyć się języka w łatwy i przyjemny sposób.


Matura z Pascalem (poziom podstawowy oraz rozszerzony)

Kursy przygotowujące do matury skierowane są do tegorocznych maturzystów, którzy zdawać będą egzaminy pisemne oraz ustne na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Podczas zajęć maturzyści będą mogli usystematyzować swoją dotychczasową wiedzę i uzupełnić jej braki, by pomyślnie zaliczyć wszystkie egzaminy. Zajęcia odbywają się (2x tyg po 1,5h)w następujące dni: poniedziałek-środa, wtorek-czwartek.


Matura z Pascalem (dla klas dwujęzycznych)

Naszym celem jest sprawne i szybkie przygotowanie uczniów klas dwujęzycznych do egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Zajęcia prowadzone są zgodnie z wymogami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Kurs ten powstał z myślą o uczniach klas dwujęzycznych II Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Tischnera w Wodzisławiu Śl. Ze względu na fakt, iż znajduje się w Polsce tylko około 100 szkół kształcących uczniów w klasach dwujęzycznych, żadne z wydawnictw nie zdecydowało się na wydanie materiałów ułatwiających przygotowanie się do tego typu egzaminu i na rynku nie można znaleźć żadnych repetytoriów czy też testów maturalnych ułatwiających naukę absolwentom tych klas. Szkoła Języków Obcych PASCAL korzystając z  doświadczenia z poprzednich lat opracowała zestaw materiałów kursowych wspomagających uczniów w przygotowywaniu się do tego egzaminu. Możemy również poszczycić się doskonałą zdawalnością naszych poprzednich słuchaczy.


Egzamin gimnazjalny z Pascalem

Kurs przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego prowadzony przez doświadczonych nauczycieli z wykorzystaniem repetytorium oraz dodatkowych materiałów w celu jak najlepszego nauczenia nie tylko danego języka obcego jak i strategii egzaminacyjnych.


Kursy egzaminacyjne (FCE, CAE)

Są to kursy dla wszystkich, którzy pragną udokumentować swoją znajomość języka angielskiego. Kursy te przygotowują do egzaminów FCE oraz CAE organizowanych przez 'British Council". Egzaminy te są uznawanymi na całym świecie certyfikatami z języka angielskiego na poziomie zaawansowanym. Podczas zajęć możliwe jest usystematyzowanie wiedzy, poznanie technik egzaminacyjnych oraz wyszkolenie wszystkich sprawności językowych. Kurs obejmuje 120 godzin lekcyjnych, a zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 1,5h.


Zajęcia indywidualne

Koncepcja szkoły oparta jest na indywidualnym podejściu do potrzeb każdego słuchacza, dlatego w naszej ofercie nie mogło zabraknąć zajęć indywidualnych dla tych, którzy są zwolennikami tradycji sokratycznej i wolą indywidualną naukę z lektorem. Długość i częstotliwość zajęć dopasowana jest do potrzeb poszczególnych słuchaczy decydujących się na ten sposób uczenia się języka obcego.